Huis en gedragsregels over alcoholgebruik op het tennispark

 

 • Alcoholhoudende drank mag alleen verkocht worden aan personen boven de 18 jaar. Bij twijfel aan de leeftijd is men verplicht een legitimatie te tonen. Dit kan zijn een rijbewijs, paspoort, ID-kaart of een ledenpas.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken op het tennispark.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholische drank op de tennisbaan te nuttigen.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
 •   - Begeleiders van jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
 •   - Aan personen onder de 18 jaar als het (kennelijk) bedoeld is voor een persoon die zelf nog geen alcohol mag kopen.
 • Aan mensen die zichtbaar te veel gedronken en/of onder invloed zijn van drugs, mag geen alcohol verkocht worden en mag de toegang tot het park geweigerd c.q ontzegd worden.
 • Vanuit het oogpunt om alcoholmatiging na te streven wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, o.a. door die goedkoper aan te bieden dan de alcoholhoudende drank.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, mogen door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger van het perk worden verwijderd.
 • De horeca-activiteiten worden door TV Bonaventura slechts uitgeoefend voor personen die bij activiteiten van de vereniging, in de ruimste zin van het woord, betrokken zijn.
 • De dagelijkse leiding is in handen van de barcommissie en diegene die volgens het rooster bardienst heeft.
 • De strafrechtelijke eindverantwoording en aansprakelijkheid voor wat er in de kantine van TV Bonaventura gebeurt, ligt bij het bestuur van TV Bonaventura.       
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 41201335

Tennispark TPV Bonaventura

Sportlaan 22
3291TN Strijen

KVK-nummer

40321037