Algemene gegevens

Postadres:
Postbus 5824
3290 AC Strijen 

Parkadres:
Sportlaan 22
3291 TN Strijen 

Telefoon : 06-41201335 
Bankrekening: NL94 RABO 0361 8630 71                      

Verenigingsnummer: 76554

Voorzitter: [email protected]
Secretaris: [email protected]
Penningmeester: [email protected]
Jeugdcommissie: [email protected]
Ledenadministratie: [email protected]
Activiteitencommissie: [email protected]
PR-/tenniszaken: [email protected]