Regels met betrekking tot competitietennis

Voor alle leden is het belangrijk om te weten op hoeveel banen er gespeeld wordt tijdens  competitietennis.

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in competitievorm; 

KNLTB (di, do, vrij, za, zo,),

Herenavond (ma, di)   

Dames donderdag.

 

Het bestuur heeft vastgesteld dat elk competitieteam dat thuis speelt, recht heeft op één baan plus, onder bepaalde voorwaarden, één wisselbaan.

 

Hierbij gelden de volgende regels:

 

Regels voor aantal te gebruiken banen bij competitie.

1.    Bij één thuisspelend team geldt: één baan + één partij op een tweede baan.

2.    Bij twee of meer thuisspelende teams geldt: aantal thuisspelende teams + 1 baan.

 

Gevolgen:

Als er 1 team thuis speelt, heeft dit team recht op 1½  baan. Als er 2 teams thuis spelen, hebben deze teams recht op 3 banen, 3 teams hebben recht op 4 banen.

Het kan in een enkel geval voorkomen dat, als er 4 of 5 teams tegelijk thuis spelen, er geen baan beschikbaar is om vrij te tennissen.

 

De teams beslissen in onderling overleg, of op aanwijzing van de aanwezige VCL, in welke volgorde er gebruik gemaakt wordt van de wisselbaan.

 

Als één of meerdere competitieteams meer banen gebruiken dan waar recht op is, moet er een baan vrijgemaakt worden voor leden die vrij komen spelen.

Het competitie spelende team mag de game waaraan begonnen is, uitspelen.

 

Voor deze regels is gekozen om de totale speeltijd in competitieverband te verkorten.

 

Op woensdagmiddag bepaalt de jeugdcommissie op welke banen competitie gespeeld wordt.

In principe zijn op woensdagmiddag de banen alleen beschikbaar voor de jeugd en de trainer.

 

De teams worden geacht zelf de uitslagen via www.mijnknltb.nl aan te leveren (klik hier voor de handleiding). De teamcaptains zijn hiervoor gedelegeerd. Doe dit binnen 48 uur, anders volgt er een boete (ad. € 14,-) welke ten laste komt van het team. Het formulier kan ook (tijdig!) ingeleverd worden bij ondergetekende (Trambaan 25).

 

Namens het bestuur,

 

Ad van Egmond

Competitieleider