Regelgeving

Competitiereglement

In het Competitiereglement staan alle regels rondom het organiseren en spelen van competities. Het reglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. Soms is er een aanvullend reglement voor de districts- of regiocompetitie of de Eredivisiecompetitie.

Lees hier het Competitiereglement 2012

Overige informatie betreffende competitietennis via de site van de KNLTB

 

Wedstrijd- en Toernooireglement

In het Wedstrijd- en Toernooireglement staan onder andere de bepalingen vermeld met betrekking tot de organisatie van de wedstrijden en toernooien, de soorten wedstrijden, de financiële verplichtingen van een organisator van een toernooi, de spelregels, rustperioden en het aantal partijen dat op één dag gespeeld mag worden.

Lees hier het Wedstrijd- en toernooireglement 2012

Overige informatie betreffende wedstrijdtennis via de site van de KNLTB

 

Tennis Spelregels

De gewone tennisspelregels zoals de puntentelling, netfouten en voetfouten zijn waarschijnlijk wel bij u bekend. Misschien bent u zelfs wel op de hoogte van de verplichte afmetingen van de baan en de hoogte van het net. Maar wist u dat u (soms) een bal aan de andere kant van het net mag slaan? Als een bal stuit aan uw kant van het net en zoveel effect heeft dat hij direct weer ‘terugschiet’ naar de andere kant van het net, is dat de enige keer dat u over het net mag reiken om te proberen de bal te slaan.

Alle regels kunt u nalezen in Tennisspelregels (update 2012)

 

Tennis in een notendop

Speciaal voor nieuwe leden maar ook handig voor wie al wat langer tennist... is er een boekje uitgekomen met de Spelregels van tennis in een notendop. Namen van de lijnen, diverse slagen en verschillende tennistermen worden toegelicht. Klik op de link hieronder om het boekje te downloaden.

Lees hier Tennis in een notendop