Huis en gedragsregels

 

 

Huis- en gedragsregel over acoholgebruik op het

sportpark van TV Bonaventura

 

 

1.    ALCOHOLHOUDENDE DRANK MAG ALLEEN VERKOCHT WORDEN AAN JONGEREN BOVEN DE 18 JAAR. BIJ TWIJFEL AAN DE LEEFTIJD BENT U VERPLICHT EEN LEGITIMATIE TE TONEN. DIT KAN ZIJN EEN RIJBEWIJS, PASPOORT, ID-KAART OF LEDENPAS KNLTB.

2.    HET IS NIET TOEGESTAAN ZELF MEEGEBRACHTE ALCOHOLHOUDENDE DRANK
TE GEBRUIKEN OP HET TENNISPARK.    

3.    HET IS NIET TOEGESTAAN OM IN DE KANTINE GEKOCHTE ALCOHOLHOUDENDE DRANK OP DE TENNISBAAN TE NUTTIGEN.

4.    ER WORDT GEEN ALCOHOL GESCHONKEN AAN:

       - BEGELEIDERS VAN JEUGD TIJDENS HET UITOEFENEN VAN HUN FUNCTIE.

       - AAN PERSONEN BOVEN DE 18 JAAR ALS HET (KENNELIJK) BEDOELD IS VOOR EEN

         PERSOON DIE ZELF NOG GEEN ALCOHOL MAG KOPEN.

5.    AAN MENSEN DIE ZICHTBAAR TE VEEL GEDRONKEN EN/OF ONDER INVLOED
VAN DRUGS ZIJN, MAG GEEN ALCOHOL VERKOCHT WORDEN EN MAG DE
TOEGANG TOT HET PARK GEWEIGERD C.Q. ONTZEGD WORDEN.

6.    VANUIT HET OOGPUNT VAN NA TE STREVEN ALCOHOLMATIGING WORDT HET GEBRUIK VAN ALCOHOLVRIJE DRANK GEPROMOOT, O.A. DOOR DIE GOEDKOPER AAN TE BIEDEN DAN ALCOHOLHOUDENDE DRANK.

7.    PERSONEN DIE AGRESSIE OF ANDER NORMAFWIJKEND GEDRAG VERTONEN, MOGEN DOOR DE DIENSTDOENDE LEIDINGGEVENDE OF BARVRIJWILLIGER VAN HET PARK WORDEN VERWIJDERD.

8.    DE HORECA-ACTIVITEITEN WORDEN DOOR TV BONAVENTURA SLECHTS UITGEOEFEND VOOR PERSONEN DIE BIJ ACTIVITEITEN VAN ONZE VERENIGING IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD BETROKKEN ZIJN.

9.    DE DAGELIJKSE LEIDING IS IN HANDEN VAN DE BARCOMMISSIE EN DIEGENE DIE VOLGENS AFSPRAAK OP HET ROOSTER BARDIENS HEEFT.     

10.   DE STRAFRECHTELIJKE EINDVERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR WAT ER IN DE KANTINE VAN TV BONAVENTURA GEBEURT, LIGT BIJ HET BESTUUR VAN TV BONAVENTURA.