Introductiepassen

Ook dit seizoen zijn er weer introductiepassen, waarmee leden van onze vereniging niet-leden een dag kunnen introduceren op ons tennispark. Op deze dag heeft het niet-lid dezelfde speelrechten als een lid. Dit is wel aan een aantal voorwaarden verbonden!

Deze introductiepas is op de volgende adressen te halen:

Fam. van Egmond             Fam. in ’t Veld            Fam. Gaykema

Trambaan 25                    Spui 26                      Hofstee 2

tel. 078-6743662                tel. 078-6743734         tel.078-6743556

Als er Bardienst is, kun je ook bij de Bardienst een introductiepas krijgen.

Introductiepassen worden alleen verstrekt als een lid van onze vereniging zich persoonlijk meldt bij een van de adressen.

Men krijgt dan een zogenaamde dagpas, die alleen geldig is op de dag van uitgifte. Op de pas worden naam lid, naam introducé en de speeldatum vermeld.

Aan een lid én introducé wordt slechts 3 maal per jaar een introductiepas afgegeven. Je kan dus maximaal 3x iemand introduceren. Een niet-lid kan dus maximaal 3x geïntroduceerd worden.

Er worden geen introductiepassen verstrekt op competitiedagen, bij bijzondere evenementen op de baan, als de baanomstandigheden zodanig zijn dat er niet op alle banen gespeeld kan worden en op lesavonden (woensdag en donderdag).

Kosten van een introductiepas

Het introduceren van een junior t/m 17 jaar kost € 2,50 per dag en van een senior (of student) vanaf 18 jaar kost € 5,00 per dag.

De kleur van de pas geeft aan of de introducé junior of senior is.