Nieuws

Ook TV Bonaventura gaat cashless! Sleuteladressen verdwijnen.

 

Zoals besloten op de Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2019 is het vanaf heden NIET meer mogelijk om contant af te rekenen aan de bar. Het succes van het vorig seizoen aangeschafte en snel veelgebruikte pinapparaat heeft ons doen besluiten om dit voorstel aan de vergadering voor te leggen. De afweging werd versterkt door de belasting voor de mensen achter de schermen (de sleuteladressen en de kasbeheerders) voor het voetlicht te brengen. Wij danken hen dan ook hartelijk voor hun (vaak niet opgemerkte) inspanningen de afgelopen jaren! Vanaf heden geldt dus HIER ALLEEN PINNEN!

Er verandert dus wel iets bij het invullen van de bardienst het komende seizoen. Een e-mail ten aanzien van deze verandering wordt heden aan alle leden verzonden.

Het zal even wennen zijn voor een ieder, maar wij verwachten dat we met elkaar snel gewend zijn aan de nieuwe situatie.

Wij rekenen in ieder geval op een ieders begrip!

Het bestuur

« Terug

» Nieuws archief