Nieuws

Algemene Leden Vergadering van TV Bonaventura op woensdag 13 Februari

Wij nodigen alle leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van TV Bonaventura. Deze zal gehouden worden op woensdag 13 februari 2018 om 20.30 uur in ons clubgebouw. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

De agenda is per e-mail toegezonden. De notulen van de vorige ALV, zijn te vinden op onze site (inloggen!). Uiteraard kan een ieder nog aanvullende punten inbrengen voor de vergadering. Graag dit kenbaar te maken uiterlijk voor 1 februari, zodat we ze kunnen opnemen bij de ingekomen stukken. Indien je niet aanwezig kunt zijn wordt kennisgeving op prijs gesteld.

Wij hopen op een grote opkomst en goede inbreng van de leden.

Heel graag tot de 13e februari en wij wensen jullie namens het gehele bestuur een sportief en vooral gezond 2019 toe!

« Terug

» Nieuws archief